Ordo Ab Chao “orde uit chaos”

https://www.youtube.com/watch?v=MaHNUYAKDn4

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren,

opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

van de auteur.

 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a

retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical,

photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of

the author.

 

rdvr@live.nl

 

 

  

 

Biertje?

 

 

 

Hoor ik de bel? ‘Zou kunnen’ zegt Falco en blijft languit op z’n rug staan op de bank. Quasi ongeïnteresseerd vangt hij enkele woorden op welke gewisseld worden in het portaal. “nieuwe wereld orde” en “valse religie” zijn de termen welke vaak terug komen in het gesprek. Na ruim een kwartier komt de huisgenoot van Falco, met een peinzende uitdrukking op z’n gelaat het vertrek binnen. De tijdschriften welke hij vastheeft worden Falco toe gefrommeld met de woorden ‘dit is echt iets voor jou.’ De thema’s worden met grote koppen van de frontpage toegeschreeuwd; “Nieuwe wereld orde van God nabij” en “Het oerwoud staat op punt te verdwijnen.” ‘Die troep hoef ik niet te lezen en wat kost die flauwekul wel niet?’ en met een boog belanden de bladen vlakbij de voeten van z’n huisgenoot Dolf. Geïrriteerd pakt Dolf ze van de grond en loopt de kamer uit met de mededeling dat hij is uitgenodigd voor een bijeenkomst a.s. zondag.

 

Het is zondag middag en Dolf komt met een afwezige blik in de ogen de kamer binnen en ploft op de zitzak uiteen. Na een kop thee te hebben ingeschonken vraagt Falco; ‘en, hoe was het in de kerk?’ Overeindkomend uit z’n ligstand snauwt hij ‘het is geen kerk!’ en betoogt zichtbaar verontwaardigd, door hoeveel aardige mensen hij wel is begroet in hun Nieuwewereldzaal die niets met een kerk van doen heeft en zeer sober was ingericht. ‘Nou nou, rustig maar, ik meen het niet kwaad’ probeerde Falco nog, maar Dolf verlaat de kamer en mompelt iets van ‘blij toe dat de wereld binnenkort wordt gereinigd.’ ‘De grof vuil wagen komt volgende week pas hoor!’ roept Falco hem nog na, maar met een klap hoort hij de buitendeur dichtslaan.

'Ach die Dolf draait wel weer bij' maar een onbestemd gevoel blijft toch bij Falco hangen en start de computer om z’n scriptie af te maken. Echter de gedachten zijn er niet bij en hij typt Jaweh Gelovigen in op de zoekmachine.

“Zij wilden dat onze baby zou sterven” en “Hoe het Machttoren genootschap angst gebruikt” (google en vind). Toen hij een paar onderwerpen had gelezen en eruit begreep dat het Machttoren genootschap bij de 50 rijkste bedrijven in de Verenigde Staten stond en zelfs aandelen heeft in oorlogstuig besloot Falco om later een nader onderzoek te starten omtrent deze “aardige mensen”. ‘Ook om Dolf wat tegengas te kunnen geven mocht hij doorgaan met die flauwekul lijkt me wel zinvol,’ zo meende hij. 'Nu eerst de scriptie afmaken “oxides in metalen” wel toepasselijk als je ongewenste elementen in een samenleving kan vergelijken met oxides, maar nu even bij de les blijven.'

 

Wekenlang stampen op de scriptie belet Falco om verder in te gaan op Dolfs nieuwe bevlieging maar nu deze af is, kan hij zich er toch wat meer in verdiepen. Dolf heeft al wat ervaringen met drugs en ziektes achter de rug maar de laatste tijd kijkt hij weer wat frisser uit z’n ogen. Het lijkt toch wel een serieuze richting op te gaan met z’n interesse voor de Machttoren leer met als bijkomstigheid een niet meer zo’n onwelriekende en slonzige Dolf. Hij draagt zelfs een stropdas als hij naar de bijeenkomsten gaat. De soms wat stekelige opmerkingen van Falco en de andere huisgenoten gingen schijnbaar langs hem heen, want meestal liep hij schouderophalend het huis uit en soms zien ze hem dagenlang niet.

‘Heb je een vriendin?’ Dit vraag Falco om z’n nieuwsgierigheid te bevredigen want uit zichzelf laat Dolf weinig los over de metamorfose. ‘Nee dat kan niet’ mompelt Dolf ‘want bij de Jaweh Gelovigen laten ze hun dochters niet met ongedoopte jongens omgaan. ’Maar misschien komt dit nog want ik laat me over een paar maanden op het congres dopen.’ ‘Weet je wel wat je doet?’ vraagt Falco ongerust. ‘Natuurlijk’ zegt hij, ‘dit is de waarheid.’ ‘De waarheid van wat?’ vraagt Falco nog maar Dolf draait zich om en loopt naar de deur. ‘Wacht eens even?’ roept Falco ‘ik heb toch wel recht op een verklaring?’ ‘We wonen al bijna 2 jaar in hetzelfde huis en nu wil je ons nog amper kennen.’ ‘Jullie maken alleen grapjes over de Jaweh’s zoals je ze noemt en je weet niet eens wat ze mij allemaal leren.’ ‘Dat zou ik wel eens van je willen horen Dolf want hoewel je er wat schoner uitziet is je humeur meestal onder het vriespunt’ zegt Falco confronterend. ‘En wat is dan wel die waarheid die je gevonden hebt?’ ‘Wat ik uit de Machttoren en hun boeken leer’ zegt hij. ‘Maar helemaal precies weet ik het niet maar Bart die mij studie geeft zit er al meer dan 20 jaar bij en hij weet echt alles over de bijbel’ kaatst Dolf terug. ‘Waarom neem je Bart niet een keertje mee om een biertje te drinken?’ vraagt Falco, er van uitgaande dat Bart vast geen bier drinkt. ‘Ik zal het hem vragen’ zegt Dolf toch wel wat beduusd van deze ontwikkeling.

 

De hele dag loopt Falco zich te beraden wat hij allemaal zal vragen aan die Bart, want deze wilde maar al te graag met Dolf mee naar z’n geïnteresseerde huisgenoot had hij laten weten. Nu het zover was overviel hem toch wel een wat onrustig gevoel. De dingen die hij had gelezen op internet waren niet mis, maar om nu gelijk al deze zaken aan te gaan kaarten lijkt hem niet de goede manier om het gezellig te houden. ‘Nou ja we zien wel hoe het gesprek verloopt, veel bier zal het wel niet kosten want zo’n gezelligerd is het vast niet’ denkt Falco, een paar pakken vruchtensap in het karretje dumpend. ‘Toch maar een kratje bier meenemen voor als de andere huisgenoten er ook bij komen zitten’. Nog even een snelle hap bij de Mac en het feest kan wat hem betreft beginnen.

Toen Dolf en Bart naast elkaar op de bank hadden plaatsgenomen, Bart in driedelig pak met das en Dolf met de armen over elkaar met een houding van; deze man zal jou wel eens eventjes de oortjes wassen begon het gesprek. Voetbal en Formule 1 waren het voorgerecht en terwijl de koffiepot leeg raakte kwamen de steken onder water in telkens verhoogde frequentie voorbij. ‘Overtredingen, geweld en corruptie allemaal door het geld’ zo wordt volgens Bart de sport net als de wereld in een afglijdende spiraal afgeschilderd. Hoewel dit op Falco’s gedeeltelijke instemming kan rekenen ligt het volgens hem toch wat genuanceerder, maar de trend was gezet. De wereld is slecht en de oplossing is Jawehs’s koninkrijk. Volgens Bart is er maar 1 ware God en dat is Jaweh. Nu heeft Falco wat huiswerk gedaan omtrent hun kijk op drie-eenheid en vraagt suggestief of de rest dan valse goden zijn. ‘Ja!’ zegt hij ‘de rest zijn Satan en z’n demonen!’. Dan vraagt Falco wat hij dan vindt van Johannes 1 vers 1.

“In het beging was het woord en het woord was God.” Dolf pakt z’n betere wereld vertaling en zegt; ‘andere bijbels zijn slecht vertaald, er staat in het begin was het woord, en het woord was bij God en het woord was een God’. ‘Een God bij God?’ vraagt Falco ‘wie is dat dan?’ ‘Dit is Jezus’ zegt hij triomfantelijk ‘het woord van God.’

‘Maar’ oppert Falco ‘jullie leren dat er maar 1 ware God bestaat en de rest valse goden zijn, is Jezus volgens jullie een valse of een goede God?’ Het wordt even stil want om nu te zeggen dat er meer ‘goede Goden’ zijn leert het genootschap niet. ‘Kijk’ zegt Falco ‘dit vond ik laatst in een Machttoren van jullie;’ “Denk u eens in dat de hele aarde bevolkt is met oprechte mensen die verenigd zijn in de aanbidding van Jaweh, de enige ware God!” ‘en hier iets over polytheïsme’ “Voor Paulus en de eerste-eeuwse christenen was de ware religie niet de aanbidding van vele goden, geen polytheïsme, maar de toewijding aan slechts één God, de Vader.” ‘Dus’ zegt Falco ‘als Hij de enige ware God is dan moet Jezus volgens jullie een valse zijn, toch?’ Na wat onsamenhangend en ontwijkende antwoorden van Bart over mindere goden en dergelijke gaat het gesprek snel over op andere dingen zoals film en muziek. Tot Falco’s grote verbazing lust Bart toch wel een biertje en naargelang de avond vorderde kreeg de alcohol bij hem de overhand. Zo begon hij te vertellen over vroeger toen hij nog geen Jaweh Gelovige was. Dolf die wat stilletjes was geworden tijdens de wending die het gesprek nam, had zich een heel andere avond voorgesteld maar nu zag het er naar uit dat hij Bart nog naar huis moest brengen gezien z’n toestand. ‘Ik zal dat van die Goden nog wel even nakijken’ zegt Bart als hij met een grote zwaai de deur uitloopt. ‘Is goed Bart, ik hoor het wel’ zegt Falco een grijns met grote moeite onderdrukkend.

        Pretty Good At Drinkin' Beer:     

Het kratje was leeg en Falco gaat nog even een snack halen op de hoek waarna hij genietende van z’n friet zowaar Dolf in het oog krijgt. Naar huis toe lopend laat Dolf pissig blijken dat door deze avond voor hem de waarheid duidelijk was geworden. Falco is de antichrist die godvruchtige mensen met alcohol bedwelmt en van het rechte pad probeert te brengen. Bij zoveel onnozelheid past maar één ding volgens Falco en dat is in schaterlachen uitbarsten en Dolf welterusten wensen. Woedend klapt Dolf de kamerdeur van z’n eigen vertrek dicht, hardop een Bijbeltekst roepend over dat er in de laatste dagen spotters zullen komen en meer van die pas door hem verworven wijsheden.