Ordo Ab Chao “orde uit chaos”

Novus Ordo Seclorum (Latijn voor “nieuwe ordening van alle tijdperken”)

 

Novus Ordo Seclorum (Latijn voor “nieuwe ordening van alle tijdperken”)

 

 

          

 

(2052) Er is nog maar 30% van de wereldbevolking over gerekend v/a het hoogtepunt in 2012 dus er zijn nog zo’n ruim twee miljard mensen. De komende honderd jaar zal het streefgetal van vijfhonderd miljoen op een natuurlijke manier zijn bereikt en daar stabiliseren. Falco en Shira genieten van hun pensioen en Tommy heeft het stokje van z’n vader overgenomen in The Order. Dit bestuur zal zichzelf ook binnen honderd jaar opheffen omdat de “übermensch” dan geen leiding meer nodig heeft. Er lopen al weer bizons op de prairie en er mag al weer voorzichtig op worden gejaagd met alleen originele vuurwapens uit de negentiende eeuw zoals Sharps, Remington, Winchester ect. Het leger en wapentuig uit latere periode is totaal verdwenen op enkele museumstukken na, maar de antieke wapens van “de nieuwe wereld” worden gekoesterd door verzamelaars en jagers. In andere werelddelen is ook een dergelijke regeling zodat de geschiedenis en cultuur behouden blijft voor het nageslacht. Ook mag er met zelfgemaakte replica’s worden gejaagd maar dit wapen moet exact nauwkeurig zijn en zelf worden nagemaakt van een origineel. Deze krijgt hetzelfde serie nummer met een R als toevoeging zodat originele wapens behouden blijven en de mooiste exemplaren meestal in een museum belanden. De jachtgebieden mag je alleen betreden met een speciaal kogelwerend pak welke ook een eventueel verdwaalde Grizzly beer kan weerstaan. Deze kan ook stroomstoten genereren bij aanraking van een beer, poema, slang ect. voor noodgevallen. De medische stand van zaken heeft ook een grote vlucht genomen en essentiële organen en gewrichten kunnen vervangen worden door gekweekte reserve delen welke via eigen weefsel worden vervaardigd. Gezond voedsel en beweging doen de rest waardoor nu al een leeftijd van ruim honderdvijftig jaar kan worden bereikt. In de toekomst kan dit nog verdubbelen en nog meer.

De “Novos Ordo” is begonnen en er wordt overal feest gevierd. De zeeën en rivieren zijn weer schoon en iedereen zorgt er voor dat dit zo blijft. Afrika is één grote oase geworden waar veel ouderen heen trekken om van hun oude dag te genieten. Woongemeenschappen met ouderen worden verzorgd door robots welke zelfs medische handelingen kunnen verrichten maar ook als butler of kok kunnen worden ingezet. Via interactieve 5d units kan contact worden onderhouden met familie in alle werelddelen. Er zijn pakken ontwikkeld waarmee het net lijkt of je bij elkaar op visite bent en welke zelfs geur en gevoel kunnen doorgeven.

 

 

Op het landgoed van Falco en Shira is een groot tuinfeest met muzikanten en rijkelijk gevulde tafels met culinaire hoogstandjes, verzorgd door Sabine en Susanna. Dolf en Rebecca waren ook aanwezig en er werden leuke herinneringen opgehaald en ook plannen gemaakt voor een wereldreis met de boot van Falco. Ze zijn toch alle vier met pensioen dus hebben tijd zat. Er klinkt een signaal dat er iemand bij de poort staat. Falco doet of hij druk bezig is met de drankjes en vraagt aan Dolf, ‘kan jij even kijken wie er is?’ Dolf loopt naar de poort en er staat een echtpaar met een paar tijdschriften getiteld: “Terug naar de tijd van Jezus en een religieuze samenleving” en “Wat heeft God met U voor?”. Dolf is in een goede bui en laat het echtpaar fatsoenlijk uitpraten want dit thema heeft hij al jaren niet meer gehoord. Dolf overhandigt de tijdschriften aan Falco en als hij ziet dat Falco z’n lachen bijna niet kan bedwingen krijgt hij argwaan en roept gemaakt boos: ‘heb jij dit geënsceneerd Falco?’ Waarop Falco en Shira in luid gelag losbarsten en het echtpaar erbij halen en Falco zegt: ‘Dit is Roy de broer van Shira met z’n vrouw Olga en we hebben al erg veel voorpret gehad met deze voorstelling’. ‘Dat is dus goed geslaagd’ zegt Dolf ‘maar ik vind het nog niet eens zo’n slecht idee want wat is nou een wereld zonder God?’ Even werd het stil waarna er stevig werd gelachen om de tegengrap van Dolf.

 

 

 

                Hurt:      

 

   

 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren,

opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

van de auteur.

 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a

retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical,

photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of

the author.

 

rdvr@live.nl