Ordo Ab Chao “orde uit chaos”

 

Nieuwe woning

 

“De val van Lehman, veroorzaakte immense ravage en toonde de verwevenheid van de mondiale financiële sector. De val van één zorgde voor problemen bij allen”.

Falco was er goed op vooruit gegaan met de puts op bank en verzekerings aandelen. De puts waren binnen een maand 15x over de kop gegaan zodat met 100.000, anderhalf miljoen was gemaakt. De helft heeft hij verzilverd en hij kon een bod gaan doen op een mooie villa in “south end” aan de rand van de stad en vlak aan de Hudson rivier. Hij kon een flinke aanbetaling doen met het verdiende geld op de beurs dus had een goede onderhandelingspositie. Hij zal 25% onder de vraagprijs gaan bieden want de villa stond al een tijdje te koop. Hij en Shira hadden het huis bekeken en ze waren dol enthousiast. ‘Zie je wel dat ik smaak heb?’ zegt Shira, en schenkt zingend de wijn in. De rest van de putopties liepen nog paar maanden door dus hij hoefde zich geen zorgen te maken over de toch ook voor hem wel hoge hypotheek. Volgens zijn bronnen kon de beurs zeker een jaar naar beneden. Doorrollen van de puts zal voorlopig meer opbrengen dan z’n salaris, wat toch ook niet gering was na de promotie. Shira had gekscherend geopperd dat ze gemakkelijk haar baan kon opzeggen met zoveel inkomsten, maar de hele dag thuis vond ze ook niets. Ze had een leuke job en bleef goed op de hoogte van de gebeurtenissen die elkaar razend snel opvolgden na de val van Lehman Brothers.

 

 

Dalende beurzen en huizenprijzen legde Falco geen windeieren en de deal was gesloten en met $1.250.000 armer maar een prachtige villa op een schitterende locatie rijker, schuimde de champagne weer rijkelijk. ‘Goede deal’ beaamde Shira en gaf Falco een dikke knuffel. ‘Ja volgende maand staat de verhuiswagen voor de deur dus de komende weken inpakken geblazen’ gniffelde Falco bescheiden. Hij wist namelijk dat het verdiende geld van minder fortuinlijke beleggers vandaan moest komen en dit gaf hem toch wel een wat onvoldaan gevoel. Zeker ook nu hij de druk kon voelen van z’n werkgever want er werd vast veel van hem verwacht als compensatie de komende tijd. Het telefoontje van de gouverneur kwam bij Falco dan ook niet als verassing. Kort werd hem meegedeeld dat hij zich volgende week moet melden in Elbert Copunty, Georgia. Hij wist dat daar de “guidestones” stonden en had dit ook al met zijn vader besproken lang geleden en vond dit toen maar flauwekul. Maar sinds kort had hij zich er wat meer in verdiept omdat er ook een foto van stond op het hoofdkantoor van de bank.

 

 

De Georgia Guidestones

 

Op een van de hoogste heuveltoppen in Elbert County, Georgia, bevindt zich een reusachtig granieten monument. Op de vier reuzenstenen die samen de deksteen steunen staan in acht verschillende talen tien 'guides', of vrij vertaald ‘tien geboden’. Maar het zijn niet de tien geboden die Mozes volgens het boek Exodus op twee stenen tafelen ontving op de top van de berg Horeb in de Sinaiwoestij. Het monument wordt deGeorgia Guidestones genoemd of soms ook wel Amerika's Stonehenge.

 

Hoewel de Georgia Guidestones door weinigen gekend zijn, zou het een belangrijke link naar een geheime hiërarchie - die de wereld waarin wij leven overheerst - zijn. De oorsprong van het vreemde monument is gehuld in geheimzinnigheid, omdat niemand de ware identiteit kent van diegene, of diegenen, die verantwoordelijk is/zijn voor de oprichting. Het enige dat men met zekerheid weet, is dat in juni 1979 een netjes geklede en welbespraakte vreemdeling het bureau van de Elberton Granite Finishing Company bezocht met de mededeling dat hij een monument wou bouwen om een boodschap aan de mensheid over te brengen.

De vreemdeling identificeerde zich als R. C. Christian, maar weldra werd duidelijk dat dit niet zijn echte naam was. Hij zei dat hij een groep mensen vertegenwoordigde die richtgevende aanwijzingen aan de mensheid wilden aanbieden. Tot op heden - en drie decennia later - weet nog steeds niemand wie R. C. Christian in werkelijk was, of wat de namen waren van diegenen die hij vertegenwoordigde.

De berichten die op de Guidestones gegraveerd werden behandelen vier belangrijke zaken:

1. Totstandbrenging en bestuur van een wereldoverheid,
2. Controle over bevolkingsaantal en geboortebeperking,
3. Milieu en de relatie van de mens met de natuur,
4. Spiritualiteit.

De openbare bibliotheek van Elberton heeft een boek dat door iemand die zich R. C. Christian noemt geschreven is. Daarin staat te lezen dat hij het monument heeft opgedragen aan Thomas Paine en de occulte filosofie die hij heeft aangenomen. Dat lijkt meer dan geloofwaardig, want tot op de dag van vandaag worden de Georgia Guidestones nog steeds gebruikt als vergaderplaats voor geheime ceremonies en mythische vieringen. En de enige godsdienstige leider uit de streek die zich uitsprak tegen het Amerikaanse Stonehenge heeft recent zijn dienstverlenend ambt verplaatst naar een andere regio.

 

De boodschap van de Georgia Guidestones

1. Handhaaf de menselijke bevolking onder de 500 miljoen zielen in permanente balans met de natuur.
2. Leid wijselijk de voorplanting - verbeter bekwaamheid en diversiteit.
3. Verenig de mensheid met een moderne nieuwe taal.
4. Regel hartstocht - geloof - traditie - en alle dingen met getemperde redelijkheid.
5. Bescherm mensen en naties met eerlijke wetten en correcte rechtszitting.
6. Laat alle naties hun interne geschillen regelen met externe disputen in een wereldrechtbank.
7. Vermijd bekrompen wetten en nutteloze ambtenaren.
8. Breng persoonlijke rechten met sociale plichten in evenwicht.
9. Prijs waarheid - schoonheid - liefde door het streven naar oneindige harmonie.
10. Wees geen kanker op de aarde - Laat ruimte voor de natuur - Laat ruimte voor de natuur (sic)

Indien we vandaag de wereldbevolking naar 500 miljoen mensen willen brengen, betekent dit dat we circa 94 procent van de mensheid zullen moeten uitroeien. De verwijzing van de Georgia Guidestones om een wereldtribunaal op te richten overschaduwd de huidige stappen om een internationale rechtbank en een wereldoverheid op te richten. De nadrukkelijke verwijzingen om rekening te houden met de natuur accentueren de milieubewegingen van de jaren '90 van vorige eeuw. Het streven naar oneindige harmonie reflecteert de huidige inspanningen om het Joods-christelijke geloof door een nieuwe godsdienst of spiritualiteit te vervangen.

 

De berichten van het Amerikaanse Stonehenge overschaduwen ook de huidige inspanningen voor duurzame ontwikkelingen. Iedere keer dat u de uitdrukking 'duurzame ontwikkeling' hoort zou u deze terminologie door 'socialisme' moeten vervangen om beter te begrijpen wat de intenties zijn. Het ‘Eart Chartar’ (Handvest van de Aarde) dat onder leiding van Michail Gorbatsjov en Maurice Strong werd samengesteld bestaat uit dezelfde basiskwesties: controle over geboortebeperking, een wereldbestuur, het belang van natuur en omgeving en een nieuwe spiritualiteit. De overeenkomsten met de ideeën die op de Georgia Guidestones gegraveerd werden en het Earth Charter wijzen op een gemeenschappelijke bron.

Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, werd onlangs geciteerd, verwijzend naar het Amerikaanse Stonehenge: "Ik wil dat mensen weet hebben van de stenen... We zijn op weg naar een wereld waar we mogelijk onszelf zullen opblazen en misschien zal de aardbol niet meer bestaan... Het is tijd om onszelf te herbevestigen welke mooie dingen dit land bezit en de Georgia Guidestones symboliseren dat."

Maar wat is de ware betekenis van de Georgia Guidestones? En waarom zijn deze heimelijke berichten zo belangrijk? Omdat het een bevestiging is van het feit dat er een heimelijke groep werkzaam is die:

1. Het bevolkingsaantal op aarde drastisch wil verminderen,
2. De milieutheorie wil promoten,
3. Een wereldoverheid wil oprichten,
4. Een nieuwe spiritualiteit wil bevorderen.

De groep die verantwoordelijk is voor de Georgia Guidestones is een van de vele gelijkaardige groeperingen die samen naar een nieuwe wereldorde, een nieuw economisch wereldsysteem en een nieuwe wereldspiritualiteit werken. Achter die groepen zitten echter duistere geesten. Als we de aard van die duistere geesten niet begrijpen, is het onmogelijk om de wereldgebeurtenissen te ontcijferen. Het feit dat de meeste Amerikanen nog nooit van de Georgia Guidestones gehoord hebben of hun bericht aan de mensheid niet kennen, wijst op de graad van controle die vandaag bestaat over wat Amerikanen denken. We moeten het op eigen risico negeren zeker?

 

Het gat dat u in het centrale gedeelte van de steen op bovenstaande foto ziet werd door de bouwers aangebracht opdat de poolster elk ogenblik zou kunnen gezien worden. Het was een van vele eisen die R. C. Christian bij de bouw van het Amerikaanse Stonehenge stelde. Het wijst op zijn obsessie voor de samenhang van de zon, de maan en de sterren. Occulte groeperingen aanbidden vaak de beweging van de hemellichamen als onderdeel van hun godsdienstige ceremonies. Einde citaat.

 

Zie voor foto's: http://www.grenswetenschap.nl/blogs/De-Georgia-Guidestones/

 

Falco was moe teruggekeerd van Elbert County en wist dat hij een hoge prijs had betaald voor z’n financiële verbetering. Hij durfde er niet eens met Shira over te spreken en ontweek zoveel mogelijk de priemende vragen van deze doorgewinterde journaliste. Maar enkele details moest hij gewoon met haar delen omdat hij de komende tijd wat vaker op reis zou zijn. Nu eerst de verhuizing voorbereiden en de hulp David wegwijs maken die soms de honneurs zou waarnemen als hij op reis was. Dit lag aan de bestemming want in sommige gevallen zou hij Falco vergezellen. David was een oorlogsveteraan uit het Israëlische leger en had nog de beveiliging van ex president George W. Bush gecoördineerd waarna hij als zelfstandig beveiliger door de bank werd ingehuurd. Hij had een fors postuur en z’n haar werd al wat grijzig boven de slapen maar wat het meest in het oog sprong was z’n haviksneus. Hij had ook de bijnaam ‘Hawky’ gekregen van Bush en daar was hij best trots op, vooral ook omdat aan zijn scherpe blik werkelijk niets ontging. David was bij een schermutseling zwaar gewond geraakt en kon niet meer op het hoogste niveau meedoen zodat hij werd overgeplaatst naar huize Falco. De villa had een bijgebouw waar David vijf dagen per week zou vertoeven. Tuinonderhoud en bewaking waren z’n voornaamste taken maar af en toe zou hij ook als bodyguard en chauffeur kunnen worden ingezet. Als er gasten kwamen zorgde hij voor de drankjes en hapjes, dus Falco en Shira konden zich dan volledig om de gasten bekommeren.

 

http://nieuwewereldhorde.jouwweb.nl/een-duivels-plan