Ordo Ab Chao “orde uit chaos”

 

Neocommunisme

 

(2032) De wereld was totaal geldloos en het Neocommunistische systeem was overal ingevoerd. Ook was er een vierdaagse werkweek wat erg goed was ontvangen bij de burgerij zodat er veel tijd aan studie en hobby’s werd besteed. Dit kwam ten goede aan de innovaties en er was een netwerk opgezet met vraag en aanbod van behoeftes. Er was maar 50% van de wereldbevolking over gerekend v/a het hoogtepunt in 2012 door het strenge selectieprogramma en overgebleven ziektes. Openbaar vervoer was er voor de hoofdlijnen en elektrische auto’s stonden klaar bij elke terminal zodat iedereen op het werk of thuis kon komen. Moderne vliegtuigen werden ingezet voor de langere afstanden maar op kleine schaal en alleen voor bestemmingen v.a. duizend kilometer. De zeeën kanalen en rivieren waren de voornaamste verbindingen voor goederen transport en vis werd alleen met kleine bootjes gevangen. Zelfs Afrika en de Arabische landen waren vrij van corruptie en oorlog waardoor er was begonnen met de wederopbouw d.m.v. irrigatiesystemen wegen en spoorlijnen. De woestijnen en dorre savannen waren hier en daar al begroeid met nieuwe bomen welke in grote cirkels om de woongebieden werden geplant zodat de dorre grond eromheen niet naar binnen kon verstuiven. Er waren zelf kunstmatige meertjes aangelegd die werden gevuld d.m.v. ondergrondse pijpleidingen die het zoute zeewater aanvoerde naar de ontziltingsinstallaties. Het ontzoutingsgedeelte van de ontziltinginstallatie bestond uit een set omgekeerde osmose membranen die in een aantal drukvaten zaten. Zeewater welke drinkbaar was geworden op zo’n grote schaal werd enkele tientallen jaren geleden ondenkbaar en te duur geacht. Maar nu zwommen er al div. vissoorten in welke als voedsel diende voor de inlanders die zeer ingenomen waren met het nieuwe Neocommunistische systeem. Satellieten werkten niet meer en alle communicatie zoals telefoon en internet verliep via glasvezelkabel en mobiele telefoontjes vond je alleen nog in een museum net als pc’s en laptops. Alles was geïntegreerd in een vaste computer-tv unit met vertakkingen naar alle vertrekken in de woning en bijgebouwen en beeld werd geprojecteerd in elk gewenst formaat. Langs alle wegen stonden interactieve communicatie units voor hulp onderweg of gewoon voor een praatje. Susanna was afgestudeerd en had de leiding gekregen in Europa met het Oostblok om de i.t. systemen te implementeren met een connectie naar Amerika. Interactieve tv met propaganda kanalen en studie mogelijkheden werden gecoördineerd door Shira die wekelijks een praatje hield over de status van het systeem. Iedereen kon vragen insturen welke allemaal binnen een dag werden behandeld door communicatie medewerkers in Latijn zodat iedereen wel die taal machtig moest worden. Alleen in familiekring werd nog vaak de landstaal gesproken want dat hoorde ook bij de cultuur net zoals traditionele kleding en gerechten.

                      

Het bestuur bestond uit landsvertegenwoordigers waarboven per continent een gouverneur welke werden aangestuurd door The Order en niemand wist uit wie deze groep bestond en hoe groot die was. Geruchten gingen dat alleen bepaalde families hiervan deel uit konden maken en Falco en z’n vader behoorde daar ook toe. Ook de “übermensch” kreeg al het gewenste niveau en dit zou de komende decennia uitgegroeid zijn tot groeperingen in alle vakgebieden en wetenschappen. Fysiek was er ook al grote voortgang geboekt waardoor kwalen en ziekten pas op steeds latere leeftijd vat kregen en de gemiddelde leeftijd van overlijden al flink opliep. Na een paar generaties zou 150 jaar oud geen uitzondering meer hoeven zijn zodat na het pensioen van dan 75 jaar (nu nog 60 jaar) nog een mooie periode aanbrak met voldoende tijd voor reizen en hobby’s. Het eindstation is een oude van dagen gemeenschap met voldoende zorg in een prachtige omgeving met alle faciliteiten.

 

Dolf had met z’n röntgen apparatuur nog veel werk te doen en had nu de wereldwijde coördinatie overgenomen van Falco die bestuurlijk andere prioriteiten had gekregen. Er waren maar weinig mensen die op de hoogte waren van deze controversiële manier van bevolkingsplanning en de effecten bleven onzichtbaar voor de buitenwacht. Als er mensen ziek of impotent werden door de straling werd dat niet als zodanig herkend en werd het afgedaan al “de overblijfselen” uit het verleden. De grote vooruitgang die werd geboekt met strijd tegen kanker en hart en vaatziekten was voor de meesten een grotere zegen dan zorgen omtrent die paar onverklaarbare gevallen in hun omgeving. Wie een lager IQ had dan 120 kreeg geen toestemming voor gezinsuitbreiding en wie zich daar niet aan hield kreeg een bestraling. Bij elke generatie werd de IQ eis met 5 punten verhoogd zodat mensen die lager scoorden vanzelf uitstierven. Ook erfelijke fysieke ziektes werden uitgefilterd door zo’n verbod op gezinsuitbreiding en de controle hierop was wel onderwerp nummer één op de interactieve tv uitzendingen. Iedereen moest van jongs af aan voor een sport kiezen en de jaarlijkse keuring filterde de zwakkelingen er zo uit, waarna dus een verbod volgde op het hebben van sex zonder voorbehoedsmiddelen. De overgrote meerderheid accepteerde dit dus er was buiten wat discussie op de tv kanalen geen echte weerstand tegen. Na het opvoeden van kinderen waren stellen niet meer verplicht om samen te blijven. Tijdens de opvoeding konden zij ouderverlof krijgen en de meesten namen om de week de verzorging voor kinderen op zich. Als de kinderen gingen studeren, wat verplicht was, waren de ouders vrij om kiezen voor samenblijven of een andere uitdaging zoeken elders. Het huwelijk bestond niet meer. Ook kon gekozen worden voor een communevorm met goede afspraken over het ouderschap per toerbeurt. Deze woon vorm werd steeds populairder vooral bij jongeren, homo’s en lesbiennes.

 

Falco en Shira woonden nog steeds bij elkaar hoewel Tommy al studeerde en zelfstandig woonde op kamers van de hogeschool voor techniek. Shira had ook een druk bestaan en was meestal alleen het lange weekend van drie dagen thuis. Dan was er veel tijd voor leuke dingen zoals racen met oude sportwagens en zeilen over de Hudson rivier. In de vakantie periodes gingen zij er ook vaak met de boot op uit en dit jaar was een zeereis naar Europa gepland. Falco’s ouders leefden nog en werden geholpen door prima verzorgend personeel welke in de toekomst vervangen zouden worden door robots. Nu waren die er ook al maar de ontwikkeling ging van simpele huishoudelijke klusjes hoe langer hoe meer uitgebreid worden met meer gecompliceerde taken. Zelfs tanden poetsen, wassen en hulp bij toiletbezoek was al mogelijk maar kon nog beter. De verwachting was dat binnen tien of vijftien jaar een robot net zo veel kon als de mens en de programmering kon dan per individu worden ingesteld. Susanna was hier veelvuldig mee bezig op de universiteit van Eindhoven en gaf leiding aan een team van wetenschappers om dit project op schema te houden. Falco en Shira zouden hier ook bezoek aan gaan brengen deze zomer even als een bezoek aan haar vader en moeder in Vlimmingen. Dolf en Rebecca woonden apart maar gingen nog regelmatig met elkaar op reis en bezochten elkaar regelmatig.

                   Good Thing:    

   

‘Wat een prachtige maatschappij hebben we toch gebouwd’ zei Dolf tegen Rebecca, ‘weet je nog dat we naar zo’n soort wereld uitkeken toen we bij die sekte zaten’? ‘Ja zei Rebecca, ‘hoewel ik daar nog weinig aan terugdenk, moet ik wel soms lachen om de onnozelheid van ons en dat wachten op God voor de nieuwe wereld.’ ‘Ja dan zouden we nu nog wachten’ lachte Dolf, ‘maar goed dat ik toen maar zelf wat actie heb ondernomen met die JG kliek.’ Rebecca had wel zo haar vermoedens gekregen in de loop van de tijd maar nooit de precieze uitleg gekregen van Dolf. ‘Zijn de JG’s ook door jou bestraald in die tijd?’ vroeg Rebecca. Dolf vond het nu wel de geschikte tijd ervoor om uitleg te geven want als Rebecca boos zou worden kon ze toch lekker uitrazen in haar eigen huis. ’Ja, en Teun ook’ antwoordde Dolf, waarna er een lange stilte viel. ‘Maar goed dat je mij dit toen niet hebt verteld’ zie Rebecca, ‘ik zou niet weten hoe ik daar toen op zou hebben gereageerd’. ‘Ik kon het niet verkroppen wat ons destijds is aangedaan door Teun en die idiote sektariërs zei Dolf.’ ‘Ja ik heb zelf ook wel eens op het punt gestaan om Teun wat aan te doen maar was bang voor de eventuele gevolgen’ antwoordde Rebecca, ‘en wilde jou er toen ook niet in betrekken.’ Die avond werden er nog veel details uitgewisseld en Rebecca had er vrede mee en was best wel trots op Dolf maar benadrukte dat Susanna dit nooit te weten mocht komen. Susanna was opgegroeid tot een stabiele en prachtige vrouw en had vermoedelijk door haar verleden toch gekozen voor een vrouwelijke partner Sabine genaamd. Daar hadden Dolf en Rebecca totaal geen problemen mee gehad want het was ook een geweldig leuke meid en een aanwinst in de familie. Sabine was schrijfster van culinaire kookboeken en bereidde regelmatig verrukkelijke gerechten en nodigde Dolf en Rebecca vaak uit om te proeven. Deze nieuwe uitprobeersels werden mits ze een hoog cijfer haalden in het nieuwe boek of tijdschrift opgenomen en kon een groter publiek er ook van genieten. Om niet te veel aan te komen deden Susanna en Sabine veel aan tennis en waren bijna dagelijks aan het trainen voor wedstrijden. Zo hadden zij elkaar ook ontmoet en ze waren zeer aan elkaar gewaagd en zweepten elkaar op tot een hoog niveau. Er waren geen teamsporten meer zoals voedbal, hockey, rugby of basketbal omdat de mensen steeds verder uit elkaar kwamen te wonen dus het logistiek moeilijker werd. Golf, tennis, wielrennen en atletiek waren de populairste sporten geworden. Iedereen moest tijdens z’n schoolperiode kiezen voor een sport en kon dit elk jaar switchen maar er moest een vrij hoog niveau bereikt worden om niet buiten de boot te vallen voor een eventuele kinderwens. Samen met het IQ was er een hoog criterium gesteld om uiteindelijk de “übermensch” te kunnen realiseren. Wie niet het gewenste niveau haalde kon toch een heel fijn leven leiden maar wel zonder kinderen. Maar zelfs zij die aan alle criteria voldeden bleven vaak kinderloos door eigen keuze of omdat zij homoseksueel waren.

 

Falco en Shira hadden een fijne tijd in Holland beleefd en het bezoek aan Susanna op de universiteit had grote indruk op hen gemaakt. Shira zou er bij terugkomst aandacht aan besteden in haar programma en had Susanna gevraagd om een paar colleges te geven in New America. Susanna had toegestemd en zou samen met Sabine voor een paar maanden overkomen en logeren op het landgoed van Falco en Rebecca. Ze zagen er nu al naar uit en een uitwisseling van kennis was ook mooi meegenomen. Schrijven kon Sabine overal dus was ook geen probleem en toen Susanna haar had verteld over het landgoed aan de Hudson was ze helemaal om. Falco en Dolf hadden gesproken over de voortgang van het stralingproject en de verwachting was dat er over een jaar of tien mee kon worden gestopt. Er was steeds minder noodzaak voor omdat de sociale controle en zelfdiscipline op een steeds hoger niveau kwamen. Dolfs werk zat er dus bijna op en over tien jaar kon hij met pensioen zodat hij veelvuldig kon reizen en meer aan zijn geschiedenisboek kon gaan werken wat ging over religie en sektes tot in de eenentwintigste eeuw.

 
 

Maak een Gratis Website met JouwWeb