Ordo Ab Chao “orde uit chaos”

 

Uitgesloten

 

 Holding back the years: 

 

   Dolf en Rebecca zaten wat na te praten over hun gesprek met de plaatselijke ouderlingen van hun gemeente. Gerard Limmen had het voortouw genomen en een gerechtelijk comité ingeschakeld vanwege “omgang met uitgeslotenen” waar Rebecca’s zus Debora en zwager Cor mee werden bedoeld. ‘Wat een achterlijk zootje is het toch’ opperde Rebecca, waarop Dolf nog verder ging en zei ‘misdadig is het om mensen op zo’n manier uit elkaar te willen drijven, en in de meeste gevallen lukt het ook nog’. Dolf en Rebecca hadden hun standpunt tevergeefs maar met verve verdedigd en waren vanaf nu uitgesloten en mochten geen omgang meer hebben met de rest van de gemeente. Kwaad waren ze over zoveel domheid en Dolf noemde ze een stelletje farizeeërs. De wijn deed er nog een schepje bovenop en Dolf bezwoer dat hij ze wel zou krijgen door een stukje in de krant of zo over discriminatie en intimidatie en was witheet. Rebecca vatte het wat nuchterder op en vond het wel een opluchting en kon zodoende weer gewoon over straat met haar zus en zwager. Ook voor Susanna zag zij voordelen want die had het wel erg zwaar gehad op school omdat ze niet mee mocht doen aan verjaardagen en andere feestdagen zoals Sinterklaas en Kerst. Dolf heeft volgende week vrij van z’n werk en zou, zo beweerde hij, die JG’s confronteren met de echte waarheid over geldzaken pedofilie en valse publicaties. Nu was het tijd voor nog een goede fles wijn en Rebecca slobberde net zo hard mee zodat ze even later voldaan richting slaapkamer schuifelden. In bed werd nog flink doorgemopperd over zoveel onrecht waarna een diepe nachtrust volgde.

 

Dolf was al vroeg wakker en zat al achter de pc en had wat websites opgezocht met gemeenschappelijke ervaringen en meer ex-JG propaganda. ‘Wat een zooi’ dacht Dolf ‘zouden al die uitgeslotenen in Beverdrecht dit ook hebben geweten?’ ‘Hoe heten ze ook alweer………., Kim, Robert, Joop, Mitch, Rijk, Elle, Toni………..allemaal in de loop der jaren verdwenen en bestempeld als ongewenste omgang.’ ‘Wie weet kom ik ze nog eens tegen en kan ik het ze vragen’ zo beredeneerde hij, al leek hem dit vanwege de afstand nogal onwaarschijnlijk. ‘Koffie?’ jelde Rebecca naar boven. Benedengekomen vertelde Dolf nippend aan de koffie dat hij een goede beslissing had genomen door te kappen met die kliek. ‘Ja dat hadden we jaren eerder moeten doen’ opperde Rebecca. ‘Zonde van al onze tijd en van die miljoenen anderen, het zou gestopt moeten worden’ zei Dolf en voelde weer de woede bovenkomen. ‘Ik ga winkelen met Debora en neem Susanna mee zei Rebecca,’ en trok haar jas aan. Dolf ging nog even achter de pc zo zei hij, maar dat duurde tot Rebecca thuiskwam uren later. Ja er gaat veel tijd inzitten om een goede brief op te stellen met allemaal zaken over de Machttoren-club. Nu de brief klaar was zou hij hem naar de Telecourant sturen en zouden de JGtjes wel schrikken als ze dit zouden lezen in de rubriek “wat je zelf te zeggen hebt”. Helaas wilde de redactie niet plaatsen omdat het stuk volgens hen niet aan de criteria voldeed. Dolf werd nog kwader en verdacht de Telecourant zelf van vooringenomenheid of erger,…..samenwerking met de Machttoren? Rebecca vertelde dat ze haar vriendinnen Jannie en Annelies was tegengekomen in ’t winkelcentrum en dat de “vriendinnen” hun kop omdraaiden en zo doorliepen. ‘Ja dat kon je verwachten’ zei Dolf. ‘Ja maar loesje, het dochtertje van Jannie wilde op Susanna afgaan maar werd streng teruggesist en daar is Susanna best wel door geraakt.’ ‘Wat een stelletje imbecielen’ voegde Rebecca er nog aan toe, maar je heb genoeg andere vriendinnetje op school toch Suus’? Susanna zweeg want ze wist nog niet goed raad met deze nieuwe situatie. Dit stemde Dolf nog vastberadener om iets aan dit onrecht te doen.

          Angel:    

  

 De maanden die volgden hadden Dolf tot een felle tegenstander gemaakt en hij was vastbesloten dan maar zelf iets tegen de Machttoren te ondernemen als schrijven naar de media niet hielp. Hij was namelijk bij alle kranten geweigerd z’n relaas te doen wegens zoals sommigen zeiden “het niet voldoen aan de criteria” wat zij daar ook onder mochten verstaan. Kwaadheid was tot bittere haat uitgegroeid en Dolf was soms niet te genieten thuis en op z’n werk. Hij zat dagen achtereen op het internet te zoeken naar een mogelijkheid om de JG-club schade toe te brengen. Alles had hij onderzocht maar zo’n grote tegenstander met onuitputtelijke financiële middelen hadden hem doen inzien dat de normale justitiële weg geen optie was. Hij voelde zich steeds machtelozer worden en begon zich ook te schamen voor Rebecca omdat hij in het begin nog zo stellig was in z’n overtuiging de JG’s aan de schandpaal te kunnen nagelen. Zo las hij een stukje in de e-courant over een vermeende Russische overgelopen spion die met een radioactieve injectie tot zwijgen is gebracht. De stralingsziekte had hem in een paar weken tot een wrak gemaakt waarna hij uiteindelijk stierf. Even speelde hij met de gedachte om ook zoiets bij de ouderlingen in z’n vroegere gemeente de doen maar dit werd al snel terzijde geschoven als onuitvoerbaar. Ook zou hij vroeger nooit zo’n gedachte hebben gehad maar hij kon er toch wel de lol van inzien. ‘Als er een God is dan regelt hij vast wel iets’ zo dacht hij.

 

Toen Dolf een paar dagen later op z’n werk was kwam er een firma met röntgen apparatuur op de werf om materiaal onderzoek te doen en de lassen te controleren. De locatie was echter moeilijk te bereiken met zo’n lompe röntgenbuis en er werd gekozen voor een isotoop. Dit is een radioactief deeltje wat in een relatief kleine container zit en door een soort stalen holle kabel naar de te röntgen locatie wordt getransporteerd. De hele omgeving is met gekleurde linten afgezet en alleen de onderzoeker die het apparaat bedient mag tijdelijk binnen de afrastering om foto’s te plakken. Hierna kan de procedure worden gestart als de operator op veilige afstand is. De straling duurt maar een paar minuten en als de isotoop weer naar binnen is gedraaid kan de volgende locatie worden onderzocht. In dit geval was het een huidplaat die was vervangen en alle hoeken van de plaat moesten worden onderzocht op eventuele lasfouten. Ja, met radioactieve bronnen moet je heel voorzichtig zijn wist ook Dolf. Hij had toch nog wat geleerd tijdens z’n studie metaalkunde op de HTS in Beverdrecht. Zo’n bronnetje bij die ouwe baasjes in Amerika plaatsen leek hem wel een leuk idee. Er verscheen een duivelse grijns op z’n gezicht bij die gedachte al en begon stilletjes te filosoferen over de gevolgen en oplossing van het JG probleem. Hij dacht terug aan de Rus die zo aan z’n einde is gekomen zonder dat er een directe dader kon worden aangewezen. Meer als vermoedens waren er niet en de dader was al lang weer weg want de stralingsziekte heeft soms dagen nodig om ontdekt te worden. Eerst wordt de getroffene misselijk en krijgt hoofdpijn en wordt vaak verwisseld met een opkomende griep of migraine. Soms wordt pas weken later duidelijk dat door verergering van de symptomen en haaruitval wat de werkelijke oorzaak is geweest. Dit geeft de dader voldoende tijd om te verdwijnen en eventuele sporen uit te wissen. Beter dan een dolle schietpartij of bomaanslag bedacht Dolf maar de gedachte maakte al weer plaats voor de gewone dagelijkse werkzaamheden in het magazijn. Thuisgekomen merkte Dolf dat Susanna wat stiller als anders aan tafel zat en treuzelend wat happen aardappelpuree naar binnen werkte. ‘Is er wat?’vroeg Dolf, waarop ontkennend werd geantwoord en Rebecca zei: ‘laat haar maar, ze heeft niet zo’n fijne dag gehad op school. Ze moest nablijven en je weet dat ze niet graag met een man alleen in een vertrek is. Meester Jan is een beste vent maar toch is Susanna doodsbenauwd met alleen de leraar in haar bijzijn. Meester Jan was dit ook al opgevallen omdat ze helemaal dichtsloeg en er geen fatsoenlijk gesprek met haar was te voeren. Rebecca is direct toen ze het hoorde naar school gegaan en gelukkig was meester Jan er nog. Hij wist ook niet goed wat hij er mee aanmoest en met Rebecca is besloten haar niet meer te laten nablijven zonder andere kinderen. Meester Jan had nog wel gevraagd naar de thuissituatie maar was gerustgesteld door de woorden van Rebecca dat dat wel snor zat. Dolf dacht even terug aan de beginperiode met Susanna dat het toen ook niet zo lekker liep met haar. Gelukkig was dat verleden tijd en was er geen enkele belemmering meer tussen Dolf en Susanna. Sterker nog, ze vertrouwde Dolf nog meer dingen toe dan haar moeder die soms wel streng optrad. Van Dolf mocht ze bijna alles en dit kwam natuurlijk omdat Dolf meende dat dit een goede compensatie was voor het niet echte vaderschap. ‘Wat zal Teun wel niet allemaal met haar hebben uitgespookt’ dacht Dolf, die ex van Rebecca heeft gewoon z’n gang kunnen gaan en misschien nog wel.’ Dolf had op een website "silentlamps.org" veel gelezen over de doofpotcultuur bij JG’s en was op een stukje terechtgekomen over een zwijgsom die betaald is aan een slachtoffer van misbruik. Daar gaan dus die “vrijwillige bijdragen o.a. naar toe en ondertussen maar roepen hoe slecht de Katholieken zijn geweest. De haat naar de Machttoren org. was steeds groter geworden tijdens het lezen van die doofpotcultuur en afgrijselijke verhalen van slachtoffers ‘en wie weet wat Susanna is overkomen.’ Stukje op Nederlandse site:

“De hemel zelf moet zeker gruwelen van het feit dat de organisatie die eens standvastig getuigde van Jaweh, die onwrikbaar alleen stond in de leeuwenkuil en Hitler weerstond, en die met succes de zaak van Christenen verdedigde voor het Hooggerechtshof van de VS, nu begonnen is met het tiranniseren en intimideren van seksueel misbruikte wezen! Een ongekend dieptepunt! (lees)”

“Micky Boer die als tiener van haar elfde tot haar veertiende door haar vader misbruikt werd heeft het MTG (Machttoren Genootschap) van Canada en drie ouderlingen aangeklaagd omdat ze onachtzaam waren geweest en hun plicht niet hadden gedaan. In 2001 had het MTG haar een geldsom aangeboden van 20 000 dollar wat door Micky geweigerd werd. Het gaat niet om geld, het gaat wel om het recht van een slachtoffer om gerechtigheid te zoeken, zei Micky. Later werd een nieuwe geldsom aangeboden, deze keer van iets meer dan 50.000 dollar, ook dat werd afgewezen. Onlangs was er een uitspraak voor de rechtbank en werd het MTG schuldig bevonden en veroordeeld tot een schadevergoeding van 5.000 dollar. Daarna diende het MTG een eis in voor de rechtbank om schadeloosstelling voor de gerechtelijke kosten.Daar Micky Boer het officiële bod van 20.000 dollar had afgewezen en ze door de rechtbank slechts 5.000 dollar werd toegewezen werd ze veroordeeld tot het betalen van alle gerechtelijke onkosten vanaf 2001. De schadevergoeding die het MTG toegewezen kreeg bedraagt 142.000 dollar.
Micky Boer die als jong meisje werd misbruikt, die veronachtzaamd werd door het MTG en de ouderlingen wordt opnieuw gestraft.
Het eigenaardige is dat het MTG aan hun volgelingen afraadt om broeders of zusters voor de rechtbank te dagen. De goede raad die ze aan anderen geeft volgt ze blijkbaar zelf niet op want Micky Boer is nog steeds een JG in aanzien.
Zou het niet van veel meer tact en medeleven getuigen had het MTG deze eis tot betaling van kosten niet ingediend?

Iemand die in nauw contact staat met het slachtoffer schreef het volgende:
Samenvattend hoop ik dat zij die Jaweh Gelovigen zijn of eraan denken dit te worden, lang en hard over deze feiten en over de organisatie nadenken. Dit is precies hoe de Kerk van Scientology en andere vernietigende groepen omgaan met hun aanhangers door informatie te verbergen of te ontkennen voor hun eigen volgelingen terwijl ze nieuwe mensen die zij proberen om aan te werven bombarderen met liefde”. Einde citaat.

Dolf wist het zeker, dit moet gestopt worden, hoe dan ook! Zelf de handjes uit de mouwen steken en niet wachten op God. Het opruimen van religieuze dictators, te beginnen bij die verderfelijke Machttoren sekte.

The Revolution Starts Now: