Ordo Ab Chao “orde uit chaos”

 

Champagne

 

Nu Shira al weer een paar jaar bij Falco was ingetrokken, kon het heen en weer reizen worden beperkt en was er meer tijd voor het werk. Dit was toch wel het mooiste wat je kon gebeuren, in deze moeilijke tijd een goedbetaalde baan hebben. Niet iedereen was zo bevoorrecht zo wist Falco maar al te goed. Zijn bank had al heel wat waardeloze leningen moeten afschrijven waardoor zelfs een faillissement had gedreigd. Waar de redding precies vandaan was gekomen en hoeveel, krijgt hij vandaag te horen bij de wekelijkse meeting.

‘En, hoe was het op de meeting?’ vraagt Shira terwijl ze de salade in de schaal deponeert. Falco die het vlees aan ’t bakken is beantwoordt de vraag met een treurig gelaat. ‘Er vliegen er zo’n 500 man uit’ antwoordt Falco ‘en mijn baan wordt per volgende week aan de directeur gegeven.’ ‘Dus je gaat op mijn zak teren?’ vraagt Shira. ‘Nou de bonus die ik gekregen heb kan ons dit jaar wel doorhelpen’ lacht Falco. ‘Ontslag en een bonus’ schampert Shira en grinnikt verder ‘de belastingbetaler zal dat leuk vinden, maar niet heus.’ ‘Ja, ik ben ook niet zo’n voorstander van dit soort cadeautjes maar heb hem toch maar niet geweigerd’ grapt Falco. ‘Morgen wordt ik op het hoofdkantoor verwacht om m’n nieuwe contract te bespreken.’ ‘Nieuw contract?’ vraagt Shira en je directeur krijgt jouw baantje!’ ‘Vertel ik zo wel als we rustig aan tafel zitten’ antwoord Falco.

            Empty Threat :   

 ’ Met een knal gaat de kurk van de Champagnefles en Shira vraagt verbaast waar dat nu weer goed voor is. ‘Tja, als algemeen directeur kunnen we ons dit nu wel vaker veroorloven’ lacht Falco en schenkt de glazen vol. Shira kijkt Falco onderzoekend aan alsof hij raaskalt maar ze ziet aan hem dat het ernst is. ‘Ja ik werd voor de meeting apart genomen door de CEO die uit naam van de raad van commissarissen mij min of meer voor het blok zette om de leiding van ons fileaal over te nemen.’’Dat klinkt goed maar hoe komt dat zo?’ vraagt Shira verbaast. ‘Johnson, die nu in mijn kantoor mag plaatsnemen, heeft nogal wat cruciale fouten gemaakt die onze bank een slordige 800 miljoen heeft gekost. Dus er moest een nieuw slachtoffer gevonden worden om de cijfertje weer op te krikken denk ik.’ ‘En. Ga je het doen?’ vraagt Shira nieuwsgierig. ‘Denk het wel’ antwoord Falco, ik ga zo’n drie keer m’n huidige salaris verdienen en door de rotzooi die jij allemaal hebt meegenomen van huis herken ik bijna mijn eigen spullen niet meer.’ ‘Nu moet je ophouden‘ raast Shira en gaat Falco met mes en vork te lijf. Lachend rollen ze over het tapijt, en Falco prikkend met de vork eist ze een verontschuldiging. Falco geeft zich al vlug over en zegt dat Shira een eigen werkkamer krijgt in het nieuwe huis. ‘Nieuwe huis?’vraagt Shira verbaast, ‘we wonen hier nog maar net. ‘Ja’ antwoord Falco,’we zullen veel gasten ontvangen en in dit hutje zal de gouverneur zich niet bepaald op z’n gemak voelen.’’Ja hij is ook een van de commissarissen die mij hebben voorgedragen’ zegt Falco niet geheel onberoerd. Shira moet dit even verwerken en neemt een paar happen van de overheerlijke lamsbout. ‘O ja’ grinnikt Falco, ‘we krijgen er ook een hulpje bij, dit hoort bij de functie’. 5 dagen per week omdat ik vaak wat later thuis zal zijn. ‘Een Nanny?’ vraagt Shira gekscherend. ‘Nou, zo zou ik hem niet willen noemen’ antwoordt Falco. ‘Een mannelijke Nanny?’ giechelt Shira en neemt een grote slok Champagne. Na nog een aantal lollige momenten belanden ze een beetje tipsy in bed waar de conversatie gewoon doorgaat tot ze vermoeid in slaap vallen.

 

‘En hoe was het gesprek over je nieuwe job?’ vraagt Shira de volgende dag meteen als Falco de kamer binnenkomt. Falco wilde er niet veel over kwijt en zei dat hij moe was terwijl hij naar de kast liep om een borrel in te schenken. Shira liet hem even begaan want wist dat de malt whisky z’n werk wel voor haar deed. Falco had moeite om te beginnen want wat een vrolijke gebeurtenis moest worden had voor hem toch een bijsmaakje gekregen. Hij wist ook niet goed of hij er goed aan had gedaan de nieuwe job op zich te nemen. ‘Alsof hij keus had gehad’ dacht hij, ‘en als hij nee zou hebben gezegd zou hij daar weer spijt van hebben gehad’ zo redeneerde hij. De druk was aardig opgevoerd tijdens z’n gesprek want er was niemand die de bank deze moeilijke tijd kon loodsen had z’n CEO hem op zijn hart gedrukt. ‘Reynolds’ want zo heet Falco van z’n achternaam, ‘jij gaat de komende jaren de contacten verstevigen met onze aandeelhouders’. Dat deze aandeelhouders voor het merendeel van hoge komaf waren was voor Falco geen enkele belemmering want zijn vader had ook altijd mensen uit die “upper class” op bezoek gehad. Sommigen mocht hij wel maar anderen lieten het kippenvel-gehalte aardig oplopen en hij voelde zich pas weer op z’n gemak als ze weer vertrokken waren. Falco’s vader had hem uitgelegd dat alleen de “upper class” op de hoogte werden gesteld van wereldgebeurtenissen. Niet na maar voor het werkelijk zou gebeuren. En weer kwam het kippenvel-gehalte opspelen. Falco had er verder geen aandacht meer aan gegeven en vond het nogal ver gezocht zo’n kaste stelsel genaamd; Sociale stratificatie.

Sociale stratificatie is het indelen van groepen mensen in maatschappelijke lagen.

De meest uitgebreide sociale stratificatie is te vinden in het Victoriaanse Engeland van de negentiende eeuw. Aanvankelijk maakte de Engelse bevolking in de negentiende eeuw onderscheid tussen drie bevolkingslagen.

Vanwege o.a. de industrialisatie en de invloed van nieuwe denkbeelden die waren ingegeven door de Franse revolutie (1789) werden de bevolkingslagen verder onderverdeeld in:

  • Lower lower Class
  • Middle lower Class
  • Upper Lower Class
  • Lower middle Class
  • Middle (middle) Class
  • Upper middle Class

Redenen voor het indelen van een persoon of een familie in een klasse zijn o.a: inkomen, bezit, opleiding, afkomst, ras, sekse, geloof.

 

 

Immigratie politiek was ook zo’n “vergezocht” item geweest, zo dacht hij. Volgens z’n vader moest dit wel gebeuren op grote schaal om de gemiddelde leeftijd laag te houden. Een van de gasten destijds had Falco verteld dat hiermee eigenlijk het gemiddelde IQ werd bedoeld. Kansarmen uit de meest afgelegen gebieden kregen de voorkeur, en de belastingbetaler betaalde de rekening toch wel. In de 60er jaren kwamen veel Nederlanders in opstand omdat zij te slim werden, zo vertelde die gast. Dat de samenstelling van de Nederlandse bevolking duidt op het gelijk van de gast is alleen achteraf bewaarheid. Maar of dit bewust was gecreëerd was Falco toch wat sceptisch over en hij drukte de gesprekken van vroeger zover mogelijk weg. Tot vandaag dan want de ogen van Falco waren geopend door het gesprek vandaag met de CEO. Falco’s vader was heel duidelijk aanwezig (via intercom) geweest vandaag en Falco had en beetje dubbel gevoel erbij, zoals trots en afschuw over het besprokene. Er moest veel geld in de beurzen worden gepompt om de beleggers te lokken. Op het hoogtepunt zou via een seintje gefaseerd moeten worden uitgestapt. De personen die het eerst mochten uitstappen zouden worden aangewezen op vermogen. De minst draagkrachtigen van de club het eerst zodat de nivellering onder de gelederen gewaarborgd was. Falco hoorde daarbij en zou dus niets te klagen hebben maar zijn klant moest hij dus wel op het verkeerde been zetten. Hij beheerde een beleggingsportefeuille van om en nabij 2 miljard USD. Weigeren was niet mogelijk en uit de school klappen helemaal niet. Alleen de eigen aandeelhouders van zijn banken-kring zouden uiteindelijk grote winsten boeken. Shira merkte de bedrukte stemming van Falco maar al te goed en schonk nog een maltje in. Falco vond dat de middle upper class waar Shira’s familie zich in bevond, ook wel mee mochten liften met de te verwachtte financiële boost en begon te vertellen. Bijna sprakeloos nam ze geheel tegen haar gewoonte in ook maar een maltje en kuchend grapte ze, ‘leuk artikeltje voor de a/s zaterdageditie van haar krant. Mijn aandeeltjes zullen dan ook wel gaan boosten en ……’ ‘Stop maar met die onzin’zegt Falco en leegt z’n 3e glas malt. Shira zag dat het menens was en zei ‘zullen we maar gaan slapen en morgen verder praten?’ Falco deed niets liever dan het gesprek beëindigen en stemde in. ‘Weet je wie ik vandaag ook nog gesproken heb? zegt Falco, m’n vader.’ ‘Hoe kan dat nou’ zegt Shira, hij in toch niet hier in de States?’ ‘Via de vergader-intercom’ en daarvoor via m’n mobieltje waar hij me op de hoogte bracht van m’n nieuwe status.’ Falco had het al voelen aankomen en via de aandeelhouders was hij zich bewust geworden dat hij gevangen zat tussen zeer grote belangen. Die van hem werden zijdelings genoemd, en alleen financieel waardoor ethiek en compassie op de laatste plaats kwamen. Shira hoorde het stilletjes aan en zei; ‘als we nu eens ons spaargeld beleggen en van de winst ons nieuwe onderkomen financieren?’ ‘Zouden we kunnen doen antwoord Falco, sterker nog, dit wordt mij min of meer opgedrongen. Om bij de club te zitten moet je wel over de nodige middelen beschikken. Tot nu toe werd ik bij m’n vaders vermogen geteld maar dat eindigt op m’n drieëndertigste.’ ‘Dan heb je nog 3 jaar de tijd’ zegt Shira en neemt nog een slokje malt.

De volgende dag is Falco al vroeg op kantoor en heeft een rijtje aandelen genoteerd waar hij put opties op gaat nemen. Ver o.t.m. wat betekend dat ze voor een paar dubbeltjes worden gekocht omdat de onwaarschijnlijkheidfactor erg groot is. Hiermee loop je helemaal binnen als de koersen dalen. Het plan is om gefaseerd elke dag voor 10.000 USD puts te kopen en dit een paar weken vol te houden. De puts kunnen met gemak vertienvoudigen had z’n CEO beloofd en dit zou dus een leuk onderkomen kunnen opleveren met de dalende huizenprijzen. Shira had al een leuk optrekje gevonden vlak bij het hoofdkantoor en stond aan de rivier. De tuin had een klein haventje voor een bootje dus was helemaal haar zin. Nu nog onbetaalbaar voor hen maar met deze (voor)wetenschap binnen een paar maandjes binnen budget. Hij moest inwendig wel lachen want een van z’n klanten waar hij echt geen medelijden mee had, was het Machttorengenootschap wat vol in de aandelen zat welke ongenadig zouden worden afgestraft de komende tijd. Zo waren er nog wel een paar partijen waarvan hij het niet erg vond dat ze een paar miljoentjes zouden verliezen. Toevallig zou de heer Black vandaag langskomen. Hij is woordvoerder van het Machttorengenootschap en Falco rekende er op dat hij nog meer aandelen ging kopen. Niets was echter minder waar want vol verbazing moest hij aanhoren dat deze week de gehele portefeuille ten gelde moest worden gemaakt en alles in grondstoffen als olie, goud, zilver en graan te beleggen. Hadden zij soms ook (voor)wetenschap?

 
 
 

Maak een Gratis Website met JouwWeb